Υπηρεσίες

Στο ιατρείο παρέχονται υπηρεσίες

Γενικής αιματολογίας:

 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση παθολογικών ευρημάτων της γενικής αίματος όπως λευκοκυττάρωση, λευκοπενία, ερυθροκυττάρωση, αναιμία, θρομβοκυττάρωση, θρομβοπενία
 • Μικροσκοπική εξέταση του περιφερικού αίματος και του μυελού των οστών
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών όπως λεμφώματα, λευχαιμίες, πολλαπλούν μυέλωμα
 • Αιμοσφαιρινοπάθειες ( μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία καθώς και σπάνιες μορφές τους )
 • Μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία (video)
 

Γυναικολογικής αιματολογίας και αιματολογίας κύησης: 

 • Αναιμία, θρομβοπενία κύησης
 • Αντιμετώπιση αιμορραγίας κατά τον τοκετό
 • Έλεγχος και αντιμετώπιση θρομβοφιλίας και των αιτίων που προκαλούν επαναλαμβανόμενες αποβολές
 • Διάγνωση και θεραπεία Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου καθώς και αντιμετώπιση θρομβώσεων κατά την κύηση και τη λοχεία.
 

Αντιμετώπιση θρομβωτικών επεισοδίων μέσω:

 • Πρόληψης
 • Χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής και χρήσης νεότερων αντιπηκτικών φαρμάκων.

Ο ιατρός ενημερώνει τους ασθενείς μετά το πέρας των εξετάσεων παρέχοντας και το ανάλογο ενημερωτικό υλικό όταν απαιτείται.

Παρέχεται ενημέρωση είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικώς ( e-mail ) στον παραπέμποντα ιατρό όταν ζητηθεί .

Σκοπός είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με αίσθημα ευθύνης, ευγένειας, ήθους και ειλικρίνειας που θα συμβάλλουν στη σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Dr. Γιώργος Καραμαρίας - Αιματολόγος
Μετάβαση στο περιεχόμενο